When or Where When or Where

ฮาร์บิน

Harbin

ฮาร์บิน ( Harbin )

ฮาร์บิน หรือภาษาจีนกลางเรียก "ฮาเอ่อร์ปิน" เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมที่สำคัญทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกเมืองหนึ่งของจีน ในสายการท่องเที่ยว เมืองฮาร์บินมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" รวมถึง "มอสโกแห่งตะวันออก’" และ "เมืองแห่งน้ำแข็ง" เพราะเป็นเมืองที่มีฤดูหนาวยาวนานและหนาวเย็นมาก จนเป็นที่มาของเทศกาลน้ำแข็งชื่อดังระดับโลกอย่าง งานเทศกาลน้ำแข็งและหิมะฮาร์บิน (Harbin Ice and Snow Festival) ที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวไปเยือนกว่าล้านคน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์ฮาร์บินสุดพิเศษ