When or Where When or Where

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza)

เรตติ้ง 9

ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (Diver City Tokyo Plaza) คือแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของโตเกียว มีคอนเซ็ปต์ “Theatrical City Space” ซึ่งรวบรวมร้านค้ากว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าแห่งนี้ โดย “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก 

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-4 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

1-chōme-1-10 Aomi, Koto City, Tōkyō-to 135-0064, Japan

เวลาทำการ

ทุกวัน 10.00-21.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง