When or Where When or Where

ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด (Former Hokkaido Government Office Building)

เรตติ้ง 7

ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อกอันเลียนแบบมาจากศาลาว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ของอเมริกา โดยใช้อิฐแดงในการก่อสร้างมากกว่า 2.5 ล้านก้อน โดยตึกนี้ถูกใช้งานมาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปี ตั้งแต่สมัยผู้ว่าการคนแรกของฮอกไกโด ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคารที่มีการบูรณะใหม่หลังจากที่ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2454 ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งภายในมีการจัดแสดงห้องทำงาน และนิทรรศการภาพถ่ายและเรื่องราวของเกาะฮอกไกโด นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ฟรี

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

6 Chome Kita 3 Jonishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-8588, Japan

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.45-18.00 น.
ปิดทำการ วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง