When or Where When or Where

อาคารรัฐสภาฮังการี (Hungarian Parliament Building)

เรตติ้ง 10
อาคารรัฐสภาฮังการี หรือที่รู้จักกันในชื่อ รัฐสภาของบูดาเปสต์ เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างจนแล้วเสร็จถึง 20 ปี โดยรูปแบบอาคารได้รับอิทธิพลมาจากอาคารรัฐสภาแห่งลอนดอน ภายในประกอบด้วยห้องมากมายถึง 700 ห้อง มีประตูทางเข้า 27 แห่ง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฮังการี ตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำดานูบบนฝั่งเปสต์ เป็นอาคารรัฐสภาที่ชาวฮังกาเรี่ยนภูมิใจว่าสวยที่สุดในโลก ด้วยสภาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค มีหลังคายอดแหลมสีแดง สวยงามคลาสสิคตามสไตล์โกธิค

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3, 1055 Hungary

เบอร์ติดต่อ

(+36-1) 441-4415

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.00 - 18.00 น. (เมษายน-ตุลาคม)
ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. (พฤศจิกายน-มีนาคม)
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง