When or Where When or Where

ภูเขาหิมะมังกรหยก ลี่เจียง (Jade Dragon Snow Mountain)

เรตติ้ง 10

ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดสวยและมีชื่อเสียงของประเทศจีน มีลักษณะเป็นภูเขาสูงใหญ่ที่มีหิมะปกคลุมตรงปลายยอดตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่าเป็น "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองจีน"

นอกจากนั้นทิวเขาในบริเวณนี้ยังคดเคี้ยวไปตามหุบห้วยและธารน้ำต่างๆ วนมา จนเมื่อมองจากที่ไกลๆ จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับมังกรตัวใหญ่กำลังเลื้อยรัดภูเขาอยู่นั่นเอง และวิวสวยๆ แบบนี้ก็ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจีนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ป่าในแถบนี้ก็จะผลิบานอวดสีสัน นับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของภูเขาหิมะมังกรแห่งนี้

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Yulong Snow Mountain, Yulong, Lijiang, China

เวลาทำการ

ทุกวัน 07.00-18.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง