When or Where When or Where

ถนนสายกาน้ำชา (Gojo-Zaka Crossing)

เรตติ้ง 5

ถนนสายกาน้ำชา (Gojo-Zaka Crossing) เป็นถนนที่เป็นทางขึ้นไปสู่วัดคิโยมิซึเดระที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดกิโมโน ตุ๊กตา ร่ม เครื่องรางต่างๆ เป็นต้น โดยถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ 500 เมตร ในอดีตถนนเส้นนี้เคยเต็มไปด้วยร้านขายถ้วยชาที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาไปตลอดสองข้างทาง จนกลายมาเป็นชื่อถนนแห่งนี้นั่นเอง และถึงแม้ปัจจุบันจุดนี้จะเต็มไปด้วยร้านสมัยใหม่ไปแล้ว แต่ก็ยังคงกลิ่นอายของบรรยากาศแบบโบราณ และยังคงเหลือร้านขายถ้วยชาให้พอเห็นอยู่บ้างประปราย

ระยะเวลาที่แนะนำ

30 นาที

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Orient Gojozaka Guest House In Kyoto Japan 〒605-0846 Kyoto, Higashiyama Ward 五条橋六丁目498 (東山五条西入北側

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง