When or Where When or Where

วัดคิโยมิซึเดระ (Kiyomizu-dera Temple)

เรตติ้ง 10

วัดคิโยมิซึเดระ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera Temple) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต ชื่อวัดตั้งตามชื่อของน้ำตกที่อยู่ในบริเวณวัดที่เชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทือกเขา เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเกียวโตและประเทศญี่ปุ่น

วัดคิโยมิซึเดระ เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 1,500 ปี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักตร์ ก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Kiyomizu-dera 294 Kiyomizu Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862 Japan

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 06.00-18.00 น.
บางวันเปิดตอนกลางคืน 06.00-21.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง