When or Where When or Where

อ่าวมาหยา (Maya Bay)

เรตติ้ง 9

อ่าวมาหยา (Maya Bay) เป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเลมีลักษณะโค้งเว้าเข้าไปด้านในเป็นรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโอบล้อมด้วยแนวหน้าผาจนคล้ายกับเป็นอาณาจักรส่วนตัว น้ำทะเลที่นี่สีเขียวสดใสเป็นสีมรกต หาดทรายสีขาวเนียนนุ่มทอดตัวไปตามแนวของเวิ้งอ่าว

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่อ่าวมาหยาส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมมาเล่นน้ำ และนอนอาบแดดอยู่บนพื้นทราย นอกจากนั้นยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนอ่าวมาหยาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ระยะเวลาที่แนะนำ

3-4 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

อ่าวมาหยา ประเทศไทย

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง