When or Where When or Where

จุดชมวิวเขามัทรี (Must See View Point)

เรตติ้ง 5

จุดชมวิวเขามัทรี สามารถมองเห็นวิวเมืองและทะเลได้กว้าง 360 องศา ตั้งแต่ชุมชนปากน้ำชุมพรจนถึงชายหาดในชุมพร และยิ่งสวยงามมากขึ้นในยามพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้า มาที่นี่นอกจากจะได้ชมเมืองมุมสูงแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางมหาราชลีลาอีกด้วย สามารถแวะสักการะขอพรได้อีกด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Pak Nam, Mueang Chumphon District, Chumphon 86120, Thailand

เวลาทำการ

ทุกวัน 06.00-21.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง