When or Where When or Where

โรงกษาปณ์โอซาก้า (Osaka Mint Bureau)

เรตติ้ง 6

โรงกษาปณ์โอซาก้า (Osaka Mint Bureau) ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง โดยที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลใหญ่ประจำฤดูใบไม้ผลิที่โอซาก้า ซึ่งบ้างรู้จักกันในชื่อ Osaka Mint Bureau หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Zoheikyoku งานเทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี หรือประมาณช่วงวันที่ 09-15 เมษายนของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้น ๆ ภายในโรงกษาปณ์ตลอดทางเดินทั้งสองข้าง จะเต็มไปด้วยต้นซากุระมากว่า 134 สายพันธุ์ รวม ๆ แล้วประมาณ 338 ต้น ล้วนแล้วแต่เป็นพันธุ์ที่บานช้ากว่าสายพันธุ์หลัก ซึ่งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 560 เมตร อีกทั้งในช่วงเวลากลางคืนยังมีการประดับไฟอีกด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

1-chōme-1-79 Tenma, Kita-ku, Osaka, 530-0043 ญี่ปุ่น

เบอร์ติดต่อ

โทร. +81 6-6351-5105

เวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง