When or Where When or Where

เมืองลับแล กุ้ยหลิน (Shiwai Taoyuan)

เรตติ้ง 6

เมืองลับแล กุ้ยหลิน (Shiwai Taoyuan) เป็นเมืองที่สร้างเพื่อการท่องเที่ยว มีการนำเอาชนเผ่าต่างๆ อย่างม้ง จ้วง หวา เย้า มาแสดงศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวชม ในบรรยากาศและบ้านเรือนแบบจีนโบราณ ซึ่งส่งผลให้เมืองลับแล ที่นี่กลายเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง และจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือการนั่งเรือพีชผ่านหมู่บ้าน ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดอกไม้ดอกซากุระ และอีกหลากหลายกิจกรมมที่รอเพื่อนๆ ทุกคนไปสัมผัสที่เมืองลับแลแห่งนี้

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

China, Guangxi, Guilin Shi, Yangshuo Xian, 321国道白沙镇五里店

เบอร์ติดต่อ

+86 773 285 1088

เว็บไซต์

เวลาทำการ

*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง