When or Where When or Where

ย่านทานุกิโคจิ (Tanukikoji Shopping Street)

เรตติ้ง 7

ย่านทะนุกิโคจิ (Tanuki Koji) แหล่งช้อปปิ้งในร่มชื่อดังของเมืองซัปโปโร (Sapporo) ตลอดเส้นทางการเดินช็อปจะมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนนยาวกว่า 1 กิโลเมตร จนสุดถึงแม่น้ำ Sosei

ย่านนี้มีอายุยาวนานกว่าร้อยปี เป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 โดยสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ขายของที่ระลึก ขนม อาการขึ้นชื่อ ของเล่น เครื่องสำอาง ช็อคโกแลต เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ รวมไปถึงร้านอาหารให้เลือกมากมาย

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Japan, 〒060-0062 Hokkaido, Sapporo, Chūō-ku, Minami 2 Jōnishi, 5-chōme, 南2・3条西1~7丁目

เวลาทำการ

ทุกวัน
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง