When or Where When or Where

มหาวิหารคาร์นัค (Karnak Temple Complex)

เรตติ้ง 10

มหาวิหารคาร์นัค (Karnak Temple Complex) ตั้งอยู่ที่เมืองลักซอร์ ประเทศอียิปต์ ที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดในอียิปต์ ทำหน้าที่ในการบอกเล่าเรื่องราวของชาวอียิปต์โบราณได้เป็นอย่างดี มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่ เทพเจ้าอะมอนรา (Amon-Re) เมื่อ 3,600 ปี มาแล้วหลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติมกันเรื่อยๆ จนถึงสมัยที่โรมันเข้าครอบครองอียิปต์

ความโดดเด่นของวิหารคาร์นัคนั้นอยู่ที่ รูปปั้นสฟิงซ์หัวแกะ หมอบนั่งเฝ้าอยู่ด้านหน้าวิหารเรียงรายจนเข้าไปถึงด้านใน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของเทพเจ้า ในส่วนหน้าของวิหารมีเสาโอเบลิสก์ ของฟาโรห์หญิง อัตซิปสุต สูงเด่นเป็นสง่าอยู่อย่างเด่นชัด และไฮไลท์ของวิหารแห่งนี้ คือ ห้องโถงเสาปาปิรุส ที่มีเสามากกว่า 100 ต้น ตั้งอย่างเป็นระเบียบและมั่นคง และ รูปสลักฟาโรห์พินูดเจม (Pinudjem) ที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวอียิปต์ที่สวยงาม และยังคงความยิ่งใหญ่จนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Luxor City, Luxor, Luxor Governorate, Egypt

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง