When or Where When or Where

หาดทุ่งวัวแล่น (Thung Wua Laen Beach)

เรตติ้ง 6

หาดทุ่งวัวเล่น เป็นชายหาดที่สวยงามขึ้นชื่อของอำเภอปะทิว เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวนวลละเอียด ทอดตัวยาวสุดสายตา ลักษณะเป็นชายหาดน้ำตื้นค่อย ๆ ลาดเอียงลงทีละน้อย เหมาะแก่การมาเดินเล่นชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็น

ระยะเวลาที่แนะนำ

2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง