When or Where When or Where

หอคอยซึเทนคาคุ (Tsutenkaku Tower)

เรตติ้ง 6

หอคอยซิเทงคาคุ (Tsutenkaku Tower) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของโอซาก้า ชื่อ “Tsutenkaku” มีความหมายภาษาอังกฤษว่า “Building leading to heaven” สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโลกใหม่ (Shin-Sakai)

โครงสร้างของหอคอยทำจากเหล็ก แบบเดียวกับหอไอเฟล ในตอนแรกที่สร้างมีความสูง 64 เมตร ถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก (ในขณะนั้น)

ต่อมาได้มีการรื้อทำใหม่ปัจจุบันนี้นับเป็นหอคอยรุ่นที่สองสูง 103 เมตร สูงกว่าหอคอยรุ่นแรก 39 เมตร ที่ชั้น 5 มีห้องโถงและกล้องส่องทางไกลที่สามารถมองเห็นวิวทั่วเมืองได้ และยังมีรูปปั้นของเทพเจ้า Biligen ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าได้ลูบเท้าแล้ว ผู้ลูบจะโชคดีมีสุข

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

1-chōme-18-6 Ebisuhigashi, Naniwa-ku, Osaka, 556-0002 ญี่ปุ่น

เบอร์ติดต่อ

โทร. +81 66 641 9555

เว็บไซต์

เวลาทำการ

วันจันทร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง