When or Where When or Where

เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie)

เรตติ้ง 7

เมืองจางเจียเจี้ย เมืองเอกทางภาคใต้ของจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ในภาคกลางของจีน เป็นประตูเชื่อมภาคกลางกับภาคตะวันตกของประเทศจีน มีคำขวัญประจำเมืองคือ 'จางเจียเจี้ยงามเลิศ บรรเจิดเมืองเที่ยวสากล' เมืองจางเจียเจี๊ย เป็นประตูเชื่อมภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน ซึ่งมีระบบขนส่งแบบครบวงจรที่รวมถึงการบิน ทางรถไฟ และทางด่วน จึงมีความได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด มีสถานท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย ธารน้ำแส้ทอง อู่หลิงหยวน เป็นต้น 

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

2 Nanzhuang Rd, Yongding Qu, Zhangjiajie Shi, Hunan Sheng, China, 427300

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง