When or Where When or Where

เบิร์น

Bern / Berne

เบิร์น ( Bern | Berne )

เบิร์น หรือ แบร์น (Bern) เมืองโบราณเก่าแก่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นตัวอย่างผังเมืองสมัยกลางที่ดีที่สุดในทวีปยุโรป จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโลกโดยยูเนสโก ตั้งแต่ปี 1983 จุดเริ่มต้นของการสัมผัสเสน่ห์ความงดงามน่าชมของกรุงเบิร์นที่เราอยากแนะนำให้เพื่อนๆ นักเดินทางทุกคนได้สัมผัส เริ่มจากเขตเมืองเก่า (Old Town Bern) ไปจนถึงหอนาฬิกา (Zytglogge) สวนหมี (Bearpark) สัตว์สัญลักษณ์ประจำเมือง พิพิธภัณฑ์บ้านไอน์สไตน์ และกลิ่นอายแห่งอดีตของศตวรรษที่ 16 ยังมีให้เราสัมผัสได้จากความขลังของรูปปั้นน้ำพุ 11 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วเมือง โบสถ์สไตล์โกธิค มหาวิหารมีนสเตอร์ (Munster Cathedral) รวมทั้งอาคารและจัตุรัสรัฐสภาเมืองเบิร์น

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เบิร์นสุดพิเศษ