When or Where When or Where

เดนิซลี

Denizli

เดนิซลี ( Denizli )

เมืองเดนิซลี (Denizli) “เมืองแห่งสปา” เมืองนี้อาจไม่คุ้นหูสำหรับนักเที่ยวชาวไทยเท่าไหร่ แต่ถ้าบอกว่าเป็นเมืองที่ตั้งของ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่าง "ปามุคคาเล หรือ ปราสาทปุยฝ้าย" หลายคนก็ต้องร้องอ๋อกันบ้างล่ะ เพราะปามุคคาเล เป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติเเละมีชื่อเสียงมากในหมู่นักท่องเที่ยว ที่นี่โด่งดังเรื่องการรักษาโรคต่างๆ ทำให้มีคนเดินทางมาลงอ่างธรรมชาติกันเป็นจำนวนมาก และที่เมืองนี้ยังมี "เมืองโบราณฮีราโพลีส” (Hierapolis) ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 2,200 ปี ซึ่งภายในจะมี "โรงละครโรมัน" (Roman Theatre) ที่สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของคนยุคโรมัน โดยการสกัดเข้าไปในไหล่เขา เพื่อให้เป็นที่นั่งสำหรับคนนั่งชมการแสดงอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เดนิซลีสุดพิเศษ