When or Where When or Where

เจนีวา

Geneva / Genève

เจนีวา ( Geneva | Genève )

กรุงเจนีวา (Geneva) หรือออกเสียงในภาษาท้องถิ่นว่า "เฌอแนฟว์" เมืองใหญ่ทางตอนใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ใจกลางเมืองมีแม่น้ำโรนไหลผ่าน แบ่งเจนีวาออกเป็นสองฝั่ง ฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นเมืองเก่าตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เจนีวาเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นเจ้าของสมญานาม “เมืองหลวงของโลก หรือ เมืองนานาชาติ” (Global City) เพราะเมืองนี้เป็นที่ตั้งขององค์กรนานาชาติที่สำคัญกว่า 200 องค์กร เช่น สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ (UN) องค์การอนามัยโลก องค์การการค้าโลก สภากาชาติ เป็นต้น และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเจนีวาที่เราอยากแนะนำก็คือ เขตเมืองเก่าเจนีวา สวน Jardin Anglais น้ำพุแฌโด (Jet d’Eau) มหาวิหารแซงต์ปิแอร์ และทะเลสาบเจนีวา

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เจนีวาสุดพิเศษ