When or Where When or Where

ฮัลสตัทท์

Hallstatt

ฮัลสตัทท์ ( Hallstatt )

ฮัลสตัทท์ ประเทศออสเตรีย เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับหลุดมาจากภาพวาด มีโบสถ์และบ้านหน้าตาน่ารักตั้งอยู่แนบข้าง และมีภูเขาสูงตระหง่านเป็นฉากหลัง เมืองที่ว่ากันว่าสุดแสนจะโรแมนติกในทุกฤดู ผู้คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันจะมาชมความงามซักครั้ง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์ฮัลสตัทท์สุดพิเศษ