When or Where When or Where

ฮาวาย

Hawaii

ฮาวาย ( Hawaii )

ฮาวาย ถือเป็นเกาะสวรรค์อันเป็นที่หมายปองของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เป็นรัฐลำดับที่ 50 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ชื่อว่าเป็นรัฐโพ้นทะเลเพราะตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 3,700 กิโลเมตร ฮาวายประกอบด้วยหมู่เกาะรวมประมาณ 137 เกาะ แต่มีเกาะหลักๆ สำหรับท่องเที่ยวเพียง 8 เกาะเท่านั้น โดยเกาะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ เกาะฮาวายหรือเกาะใหญ่แห่งฮาวาย และเมืองโฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวายบนเกาะโอวาฮู ปัจจุบันหมู่เกาะฮาวายเป็นดินแดนภูเขาไฟแห่งเดียวในโลกที่ยังมีลาวาปะทุออกมาจากใต้ผิวโลกอย่างต่อเนื่อง สภาพภูมิประเทศและธรณีวิทยาของหมู่เกาะฮาวายทำให้เกิดความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมู่เกาะฮาวายมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานและมีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากรัฐอื่น โดยมีภาษาเป็นของตนเอง และมีพระราชวังอยู่ด้วย เพราะก่อนที่จะถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ฮาวายเคยเป็นราชอาณาจักรที่ปกครองโดยกษัตริย์มาก่อน

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์ฮาวายสุดพิเศษ