When or Where When or Where

ฮอยอัน

Hoi An / Hội An

ฮอยอัน ( Hoi An | Hội An )

ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน (Hoi An) เป็นเมืองเล็ก ๆ ริมฝั่งทะเลจีนใต้ ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ตอนกลางของประเทศเวียดนาม อดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงศตวรรษที่ 16-17 เป็นช่วงรุ่งเรืองที่สุดของเมืองฮอยอัน เพราะเมืองท่าแห่งนี้เต็มไปด้วยไปด้วยผู้คนที่มาตั้งถิ่นฐานและค้าขายทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย แม้ปัจจุบันฮอยอันจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางการค้าเหมือนอดีต แต่ความคึกคักและเสน่ห์ของฮอยอันไม่ได้เลือนหายไป แต่กลับทวีคูณมัดใจและตราตรึงนักท่องเที่ยวไว้ได้ตามกาลเวลา ในฐานะเมืองท่าที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และต่างชาติเอาไว้ด้วยกันได้อย่างมีเอกลักษณ์ จนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองมรดกโลกสีมัสตาร์ด” และ “The City of Lanterns” เมืองแห่งโคมไฟกระดาษ ตึกสีเหลืองมัสตาร์ด จักรยาน สามล้อ เรือแจว คาเฟ่ และผู้คน คือกลิ่นอายความเป็นฮานอยที่คุณจะได้สัมผัสเมื่อมาเยือนที่นี่

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์ฮอยอันสุดพิเศษ