When or Where When or Where

ชัยปุระ

Jaipur / जयपुर

ชัยปุระ ( Jaipur | जयपुर )

ชัยปุระ (Jaipur) ประเทศอินเดีย ที่ได้รับการขนานนามว่า นครสีชมพู เมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและสถาปัตยกรรมสุดอลังการ และไฮไลท์ที่ต้องไปเช็คอินสำหรับสายเที่ยวสายฮิปชาวไทยเมื่อมาชัยปุระก็คือ พระราชวังแห่งสายลม (Hawa Mahal) ป้อมปราการแอมเบอร์ (Amber Fort) พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) พระราชวังหลวง (City Palace) พระราชวังฤดูร้อน (Jal Mahal) หอดูดาวจันตาร์มันตาร์ (Jantar Mantar) พิพิธภัณฑ์กลางเมืองชัยปุระ (Albert Hall) และบ่อน้ำแบบขั้นบันไดโบราณ (Panna Meena Ka Kund Stepwells) เป็นต้น และต้องบอกเลยว่าเมืองชัยปุระ มีสถานที่และวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจอีกมากมายรอให้ทุกคนมาเยี่ยมชม ใครสายฮิปบอกเลยอย่าพลาดเมืองนี้เด็ดขาด

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์ชัยปุระสุดพิเศษ