When or Where When or Where

แม่ฮ่องสอน

Mae Hong Son

แม่ฮ่องสอน ( Mae Hong Son )

แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองสามหมอก" เพราะจังหวัดนี้ถูกปกคลุมด้วยหมอกขาวตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพพื้นที่ถูกรายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาว และนั่นทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ เปรียบเสมือนกับเป็น "สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย" แม่ฮ่องสอนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ปางอุ๋ง ทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ หมู่บ้านรักไทย พระธาตุดอยกองมู อำเภอปาย เป็นต้น บอกเลยว่าหากคุณมองหาสถานที่พักผ่อนที่ธรรมชาติสวยบริสุทธิ์ บรรยากาศเงียบสงบ อากาศเย็นสบายตลอดปี แนะนำให้จดจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้ในลิสต์ได้เลย

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์แม่ฮ่องสอนสุดพิเศษ