When or Where When or Where

โรโตรัว

Rotorua

โรโตรัว ( Rotorua )

โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เนื่องจาก เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี เมืองโรโตรัวตั้งอยู่บน Pacific Rim of Fire ทำให้มีภูเขาไฟ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น บ่อน้ำแร่ สระน้ำพุร้อน สระโคลนเดือดบางบ่อจะมีน้ำพุ่งสูงขึ้นมา ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานและน่าพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวสายสุขภาพ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์โรโตรัวสุดพิเศษ