When or Where When or Where

เวียงจันทน์

Vientiane

เวียงจันทน์ ( Vientiane )

เวียงจันทน์ (Vientiane) เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศลาว มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 1,200 ปี โดยปัจจุบันถือเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเราๆ สามารถเดินทางไปเที่ยวเวียงจันทร์ได้หลายทางด้วยกัน ตั้งแต่เครื่องบิน ที่อาจจะใช้งบมากที่สุด รถไฟ ที่อาจใช้ระยะเวลาการเดินนานที่สุด หรือวิธีสุดท้ายที่ได้รับความนิยมจากเหล่าแบ็กแพ็คเกอร์ที่สุด นั่นคือ การนั่งรถบัส จากจังหวัด อุดรธานี หรือจังหวัดหนองคาย ข้ามฝั่งไปยังลาวนั่นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เวียงจันทน์สุดพิเศษ