When or Where When or Where

เซอร์แมท

Zermatt

เซอร์แมท ( Zermatt )

เซอร์แมตส์ (Zermatt) เมืองเล็กๆ บริเวณเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) หนึ่งในยอดเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองปลอดมลพิษ ทางเมืองไม่อนุญาตให้มีรถยนต์แล่นในบริวเวณมือง (Car-Free Zone) ฉะนั้นเพื่อนๆ นักเดินทางคนไหนจะไปเที่ยวเมืองเซอร์แมตส์ ต้องเดินทางเข้าไปโดยรถไฟเท่านั้น ส่วนการสัญจรภายในเมืองนอกจากการเดินด้วยสองขาของเราเอง ก็จะมีแค่จักรยาน รถม้า และรถไฟฟ้าคันเล็กๆ และถึงแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีผู้คนไม่มาก แต่ที่นี่ก็มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สัมผัสได้จากอากาศที่สะอาดปลอดโปร่ง บรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและพรรณไม้ที่สวยและสดชื่น เหมาะกับการมาพักสูดโอโซนเติมพลังชีวิตจริงๆ

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

ทัวร์เซอร์แมทสุดพิเศษ