When or Where When or Where

หมู่บ้านคายาบูกิ โนะ ซาโตะ (Kayabuki no Sato)

เรตติ้ง 7

หมู่บ้านคายาบูกิ โนะ ซาโตะ (Kayabuki no Sato) หมู่บ้านทางทิศเหนือของเมืองนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ในหมู่บ้านจะมีกระท่อมหลังคาสูงอยู่ในพื้นที่เกือบ 40 หลัง แต่ละบ้านมีการอนุรักษ์รูปแบบตัวอาคารด้านนอกด้วยวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม โดยการมุงหลังคาแบบ kayabuki

และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นบ้านจริง ๆ ที่มีคนอยู่อาศัย และยังคงดำเนินชีวิตทำงานแบบคนทั่วไปในแถบนี้ เพียงแต่ด้วยสถาปัตยกรรมของบ้านที่คงความโบราณเท่านั้น ซึ่งทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศที่แท้จริงของชนบทในประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Choda Miyamachokita, Nantan, Kyoto 601-0712 ญี่ปุ่น

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง