When or Where When or Where

พิพิธภัณฑ์คอปติค ไคโร (The Coptic Museum)

เรตติ้ง 5

พิพิธภัณฑ์คอปติก (The Coptic Museum) ตั้งอยู่ที่คอร์ปติก ไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นศูนย์รวมชุมชนคริสเตียนในอียิปต์แห่งเดียวของอียิปต์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่จัดเก็บผลงานการประดิษฐ์ต่างๆ จากประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของคริสตศาสนาในยุคต้นๆ ตั้งแต่สมัย Greco-Roman ถึงยุคอิสลาม ซึ่งมีอายุยาวนานนับตั้งแต่โรมันเข้ามามีบทบาทในการจัดการอียิปต์ และถึงแม้ชาวเปอร์เซียจะสามารถยึดครองอียิปต์ต่อจากที่กรุงคอนสแตนตินล่มสลายแล้ว แต่ชุมชมแห่งนี้ก็ยังคงอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

3 Mari Gerges, Kom Ghorab, Old Cairo, Cairo Governorate, Egypt

เบอร์ติดต่อ

โทร. +20 2 23628766

เวลาทำการ

ทุกวัน 09.00-17.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง