When or Where When or Where

ย่านกินซ่า (Ginza)

เรตติ้ง 8

กินซ่า หรือ กินสะ (Ginza) เป็นย่านหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตชูโอ เป็นอีกหนึ่งย่านท่องเที่ยวของโตเกียว ย่านนี้มีชื่อเสียงในฐานะเป็นย่านการค้าอันเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านบูติก ภัตตาคาร และร้านกาแฟมากมาย

โดยพัฒนาการของย่านกินซ่านั่นเริ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ขึ้น ดังนั้นจึงมีการสร้าง และปรับปรุงด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเขตจูโอให้เป็นย่านการค้า จนกลายมาเป็นย่านกินซ่าที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของยุคเก่าไว้อย่างกลมกลืนกับโลกปัจจุบัน ซึ่งนี่ก็คือเสน่ห์ของกินซ่าที่ใครๆ ก็อยากมาสัมผัส

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-4 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Ginza, Chuo City, Tokyo 104-0061, Japan

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 10.00-21.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง