When or Where When or Where

สถานีรถไฟเกียวโต (Kyoto Station)

เรตติ้ง 7

สถานีรถไฟเกียวโต (Kyoto Station) ได้เป็นแหล่งรวมห้างสรรพสินค้าโดยรอบ ไม่ว่าจะเป็น อิชิตัน เดอะคิวบ์ หรือร้านค้าบริเวณในสถานี พบกับข้าวของเครื่องใช้นานาชนิดได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง นาฬิกา แว่นตา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป เกมส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งของที่ระลึกของเมืองเกียวโต

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Higashishiokoji Kamadonocho, Shimogyo Ward, Kyoto, 600-8216, Japan

เวลาทำการ

ทุกวัน 05.30-23.30 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง