When or Where When or Where

อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ (Leonardo da Vinci Monument)

เรตติ้ง 6

อนุสาวรีย์ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ (Leonardo da Vinci Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อระลึกถึงจิตรกรเอกที่โด่งดัง ตลอดช่วงชีวิตของเขานั้นได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะมากมาย แต่ผลงานที่โด่งดังมากที่สุดก็คือรูปภาพโมนาลิซา ที่วาดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1500 หลังจากที่ได้รับการว่าจ้างจาก Francesco del Giocondo เพื่อให้วาดรูปภรรยาของเขา

ระยะเวลาที่แนะนำ

30 นาที

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Piazza della Scala, 20121 Milano MI, อิตาลี

เบอร์ติดต่อ

โทร. +39 02 0202

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง