When or Where When or Where

โบสถ์แมทเทียส (Matthias Church)

เรตติ้ง 8
โบสถ์เเมตเทียส โบสถ์ในศิลปะแบบกอธิค สร้างในราวศตวรรษที่ 13 หลังคาของโบสถ์ปูด้วยกระเบื้องสีลวดลายสวยงาม เชิญถ่ายรูปกับโบสถ์ม็อทยอช ที่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ต่อมาบูรณะให้เป็นแบบนีโอกอธิค และบาร็อค อนุสาวรรีย์นักบุญสตีเฟ่นที่เปลี่ยนชาวฮังกาเรียนให้มานับถือศาสนาคริสต์ ถัดลงมาเป็นป้อมซิตสเดลลา ที่ออสเตรียสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงการรบที่ได้รับชัยชนะเหนือชาวฮังการี ได้เห็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ เป็นรูปปั่น เทพธิดา กิ่งปาล์มไว้เหนือศีรษะขนาดความสูง 40 เมตร

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Budapest, Szentháromság tér 2, 1014 Hungary

เบอร์ติดต่อ

+36 1 355 5657

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 09.00-17.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง