When or Where When or Where

ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress )

เรตติ้ง 9

ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) หรือ ป้อมปราการนาริกาลา สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของเมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นป้อมปราการโบราณที่สามารถมองเห็นวิวเมืองทบิลิซิและแม่น้ำ Mtkvari ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ป้อมปราการนี้ ประกอบด้วย ส่วนของผนังสองส่วนบนเนินเขาสูงชันระหว่างห้องอาบน้ำกำมะถัน และสวนพฤกษศาสตร์ของทบิลิซิ ในสไตล์ "ชูริส ทซิเค" ซึ่งหมายถึง รูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Tbilisi, Georgia

เบอร์ติดต่อ

โทร. +995 599 98 88 15

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง