When or Where When or Where

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า (Osaka Museum of History)

เรตติ้ง 5

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โอซาก้า (The Osaka Museum of History) ตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ของเมืองโอซาก้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการจำลองสิ่งของต่างๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น และจัดแสดงนิทรรศการหลากหลายรูปแบบเพื่อให้คนรุ่นหลังเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ไว้ให้เลือกซื้อกันได้อย่างอัธยาศัย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

4-chōme-1-32 Ōtemae, Chūō-ku, Osaka, 540-0008, Japan

เบอร์ติดต่อ

โทร.+81 6-6946-5728

เวลาทำการ

ทุกวัน 09.30 - 17.00 น.
วันศุกร์ 09.30 - 20.00 น.
ปิดทำการ วันอังคาร และวันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.ของทุกปี
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง