When or Where When or Where

อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)

เรตติ้ง 7

อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่โครงสร้างทั้งหมดทำจากหินและคอนกรีตเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี ของสนธิสัญญา Georgievsk สนธิสัญญาที่แสดงถึงมิตรภาพระหว่างโซเวียตจอร์เจียและโซเวียตรัสเซีย

ภายในตกแต่งด้วยประเบื้องโมเสกสีสันสดใส มีการวาดภาพบอกเล่าถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวรัสเซียและชาวจอร์เจียเอาไว้ สามารถชมวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา และยังสามารถมองเห็นหุบเขาปีศาจ (Devil’s Valley) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาคอเคซัส และภายในบริเวณรอบๆ มีร้านค้าขายของที่ระลึกอยู่ด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Russia-Georgia Friendship Monument

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง