When or Where When or Where

ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street)

เรตติ้ง 4

ถนนคนเดินชาเดอนี่ (Shardeni Street) ตั้งอยู่ที่เมืองบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นถนนเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียง และกลิ่นไอแบบยุโรป อาคารที่สร้างขึ้นที่มีรูปร่างลักษณะใหญ่โตแข็งแรง ปัจจุบันถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ สินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย 

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Jan Shardeni St, T'bilisi, จอร์เจีย

เบอร์ติดต่อ

โทร +82 32-727-2233

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง