When or Where When or Where

สวนชิจิคุ (Shichiku Garden)

เรตติ้ง 4

สวนชิจิคุ (Shichiku Garden) เป็นสวนดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ ปลูกดอกไม้มากกว่า 2,500 ชนิด ทั้งเบิร์ช แมกโนเลีย โอโบวาตา และพันธุ์ไม้ต่างๆ ความตั้งใจของเจ้าของสวนคืออยยากทำเกาะดอกไม้บนฮอกไกโด โดยปลูกดอกไม้และทำสวนแห่งนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 จนปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนต่างมาชมความสวยงามของดอกไม้นานนาชนิด

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Shichiku Garden, Nishi 4 Sen-107 Bieichō, Obihiro, Hokkaido 080-2106, Japan

เบอร์ติดต่อ

โทร. +81-155-60-2377

เว็บไซต์

เวลาทำการ

ทุกวัน 08.00-18.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง