When or Where When or Where

ชินจูกุ (Shinjuku)

เรตติ้ง 8

ชินจูกุ หรือ ย่านชินจูกุ (Shinjuku) แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลายคนอาจไม่เชื่อว่าในอดีตย่านนี้เป็นเพียงที่ "ทิ้งขยะของเมือง" แต่ปัจจุบันชินจูกุได้แปรสภาพกลายเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญ เป็นศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ อิเซตัน (Isetan) ทาคาชิมายะ (Takashimaya) ดองกี้ (Don Quijote) โอดะคิว (Odakyu) Keio (เคโอะ) รวมไปถึงสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์สำคัญอีกหลายแห่งที่รอให้นักท่องเที่ยวไปทำความรู้จัก

นอกจากกลางวันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งและเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมายแล้ว ย่านชินจูกุยังเป็นขวัญใจของหลายๆ คนทั้งมนุษย์เงินเดือน นักเรียน นักศึกษา รวมถึงนักท่องเที่ยวซึ่งนิยมมาเดินเล่น พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืน เพราะหลังจากอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่นี่ก็กลายเป็นแหล่งย่ำราตรีที่เต็มไปด้วยบาร์ ภัตตาคาร ร้านอาหาร และยังเป็นที่ตั้งของหอแสดงดนตรีโตเกียวโอเปร่าซิตี้ด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

2-3 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Shinjuku, Shinjuku City, Tokyo 160-0022 ญี่ปุ่น

เวลาทำการ

ทุกวัน 10.30-22.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง