When or Where When or Where

เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)

เรตติ้ง 8

เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย (The Chronicle of Georgia ) ตั้งอยู่ที่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเล่าถึงเรื่องราวต่างๆ ของประเทศจอร์เจียผ่าน เสาหินขนาดใหญ่จำนวน 16 ต้น โดยเสาหินแต่ละต้นนั้นนอกจากจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 คนโอบแล้ว และด้วยโครงสร้างอันมหึนั่นก็เลยทำให้ The Chronicle of Georgia กลายเป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล และป็นจุดชมวิวมุมสูงที่สามารถเห็นวิวเมืองทบิลิซีและทะเลสาบทบิลิซีที่สวยงามอีกด้วย

ระยะเวลาที่แนะนำ

1 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Chronicles of Georgia Temqa, T'bilisi, จอร์เจีย

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง