When or Where When or Where

สวนอุเอะโนะ (Ueno Park)

เรตติ้ง 7

สวนสาธารณะอูเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตไทโตะ กรุงโตเกียว ภายในสวนจะเต็มไปด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์จำนวนกว่า 8,800 ต้น ที่ให้บรรยากาศสงบร่มรื่น ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ต่างๆทั้งพิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ โรงละคร วัด และห้องสมุด เป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมซากุระของคนญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลคนญี่ปุ่นจะมาจับจองพื้นที่ในช่วงเทศกาล เพื่อชมดอกซากุระอย่างมีความสุข และฉลองกันอย่างสนุกสนาน เนื่องจาก 1 ปีมี ครั้งเดียวเท่านั้น และดอกซากุระมีอายุสั้นเพียงแค่ไม่กี่วันก็จะร่วงโรยทั้งหมดทำให้เกิดเทศกาลชมดอกซากุระที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น 

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

Ueno Onshi Park Japan 〒110-0007 Tokyo, Taito City, Uenokoen, 4−・ 池之端三丁目

เบอร์ติดต่อ

โทร. +81 3-3828-5644

เวลาทำการ

ทุกวัน 05.00 - 23.00 น.
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง