When or Where When or Where

สวนสาธารณะเวค (Vake Park)

เรตติ้ง 6

สวนสาธารณะเวค (Vake Park) เป็นสวนสาธารณะในเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย สวนสาธารณะแห่งนี้เปิดขึ้นในปี 1946 และตั้งอยู่ในเขต Vake ของทบิลิซีทางตะวันตกของถนน Chavchavadze เป็นอนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่สอง 

ระยะเวลาที่แนะนำ

1-2 ชั่วโมง

ราคา

  • ต่ำ
  • ปานกลาง
  • สูง

ที่อยู่

76 Ilia Chavchavadze Avenue, T'bilisi, จอร์เจีย

เวลาทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง
*โปรดตรวจสอบวันและเวลาอีกครั้งก่อนเดินทาง